دسته ها

دستکش پیشکار بلند
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش پیشکار بلند

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش تک سایز می باشد. طول ساق دستکش 40 سانتی متر و 50 سانتی متر است. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی دو لایه دو رنگ تکنیک کار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی دو لایه دو رنگ تکنیک کار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. طراحی ویژه جهت کارهای صنعتی و سنگین. با پوشش پنبه ای و لبه بید...
دستکش صنعتی سه لایه با آسترکتان دو رنگ ابتکار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی سه لایه با آسترکتان دو رنگ ابتکار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی نام آوران
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی نام آوران

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی ضخیم تکنوکار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی ضخیم تکنوکار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی ضخیم ماهر کار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی ضخیم ماهر کار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد  با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر...
دستکش صنعتی کف چرم
چرم و ضد برش
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی کف چرم

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
دستکش صنعتی چرم کف دوبل
چرم و ضد برش
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی چرم کف دوبل

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
دستکش صنعتی کف مواد طوسی
چرم و ضد برش
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی کف مواد طوسی

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
دستکش ضد برش
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش ضد برش

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395