دسته ها

دستکش ظرفشویی خانگی ساق کوتاه دورنگ رزیتا
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی ساق کوتاه دورنگ رزیتا

چهارشنبه, 23 تیر,1395
تهیه شده از لاتکس طبیعی با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار استفاده از دستکش رزیتا دو رنگ ساق کوتاه، آن را شسته و...
دستکش ظرفشویی خانگی دو رنگ ساق بلند رزیتا
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی دو رنگ ساق بلند رزیتا

چهارشنبه, 23 تیر,1395
ساخته شده از لاتکس طبیعی  با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار استفاده از دستکش رزیتا ساق بلند دو رنگ ، آن را شسته و با...
دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق بلند رزیتا
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق بلند رزیتا

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد. ساخته شده از لاتکس طبیعی  با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل...
دستکش خانگی تک رنگ ساق کوتاه رزیتا
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش خانگی تک رنگ ساق کوتاه رزیتا

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد. ساخته شده از لاتکس طبیعی  با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت...
دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق بلند پرنیان
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق بلند پرنیان

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد. ساخته شده از لاتکس طبیعی  با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا...
دستکش خانگی تک رنگ ساق کوتاه پرنیان
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش خانگی تک رنگ ساق کوتاه پرنیان

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد  ساخته شده از لاتکس طبیعی با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت...
دستکش ظرفشویی خانگی ساق بلند مهری
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی ساق بلند مهری

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد ساخته شده از لاتکس طبیعی با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس...
دستکش ظرفشویی خانگی ساق کوتاه مهری
دستکش خانگی
SuperUser Account
0

دستکش ظرفشویی خانگی ساق کوتاه مهری

چهارشنبه, 23 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد. ساخته شده از لاتکس طبیعی با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا...
دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق کوتاه تینا
دستکش خانگی
SuperUser Account
1

دستکش ظرفشویی خانگی تک رنگ ساق کوتاه تینا

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف Small - Medium - Large  ارایه می گردد. ساخته شده از لاتکس طبیعی  با پوشش و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت...
دستکش پیشکار بلند
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش پیشکار بلند

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش تک سایز می باشد. طول ساق دستکش 40 سانتی متر و 50 سانتی متر است. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی دو لایه دو رنگ تکنیک کار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی دو لایه دو رنگ تکنیک کار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. طراحی ویژه جهت کارهای صنعتی و سنگین. با پوشش پنبه ای و لبه بید...
دستکش صنعتی سه لایه با آسترکتان دو رنگ ابتکار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی سه لایه با آسترکتان دو رنگ ابتکار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی نام آوران
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی نام آوران

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی ضخیم تکنوکار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی ضخیم تکنوکار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد. با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر بار...
دستکش صنعتی ضخیم ماهر کار
دستکش صنعتی
SuperUser Account
0

دستکش صنعتی ضخیم ماهر کار

ﺳﻪشنبه, 22 تیر,1395
این دستکش در سه سایز مختلف  Medium - Large - Xlarge  ارایه می گردد  با پوشش پنبه ای و لبه بید دار بدون عوامل حساسیت زا پس از هر...